(...)Człowiek, który nie ma szans na odzyskanie świadomości(...)

Myślę, że lepszym słowem jest uwłasnowolnienie, bo chyba najgorszym rodzajem "warzywka" jest takie, któremu została już własnie SAMA świadomość.